MOTORBÅTAR

Förmedling av motorbåtar från 50 fot. Vi tar hand om hela processen från ide till övertagande på ett professionellt och diskret sätt. Genom att svara på några frågor kan vi ta fram en kortlista som du kan välja mellan.

  • Längd på båten?
  • Vilken är din budget?
  • Hur många gäster behöver du plats för?
  • Vart planerar du att använda den?
  • Vart vill du hemmahamn?
  • Vill du upplåta den till charter?

Du kan täcka en del av båtens kostnader genom att upplåta den till charter. Bästa intäkterna får du i juli och augusti. Räkna med att kunna hyra ut den max 12 veckor om året. Hur mycket du kan dra in på charter beror till stor del var du har din hemmahamn.

När vi hittat din drömbåt och skrivit kontrakt, tar vi hand om både tekniska och legala aspekterna på ägandet, och i den slutliga förhandlingsrundan ser vi till att du betalar lägsta pris möjligt.

Övertagandet av båten betyder inte att processen är över för vår del. Vi kommer även fortsättningsvis vara behjälpliga med service runt ägandet.