GIR

Viktig å vite om gir

Valg av gir avgjøres av hvilken applikasjon det skal brukes i. For kommersielt bruk i f. eks. arbeids- eller fiskebåt trenger du et kraftigere gir ved samme motor- og båtstørrelse.

De mest vanlige utvekslingene ligger mellom 1:1 (ett til ett) som brukes f. eks. til framdrift av vannjet, til 1:3 som brukes i langsomtgående arbeidsbåter.

Ved bytte av gir er det viktig at det nye giret har samme utveksling som ditt gamle. Ellers kan båtens prestasjon og fart bli forandret.

Sitter giret i en applikasjon med dobbelinstallasjon, er det en fordel å bytte begge girene i samme slengen. Dette gjelder spesielt om motorene har mange brukstimer.

Vi har alltid et stort utvalg av gir frå ZF og Twin Disc i alle størrelser.